Hållbar produktion

Tama har utvecklat unika produktionsmetoder som kombinerar teknologier i framkant och användning av råmaterial, det har resulterat i minskad vikt för rundbalsnät, cotton wrap och pressgarn; och möjliggjort användingen av återvunnet material i cotton wrap. Utfallet är en minskning med flera tusen ton plast årligen!

Återvinningsbara material
Tamas balningsprodukter är producerade med material som HDPE och Polypropen som alla är återvinningsbara.
Noll avfall
Tamas mål är noll avfall under produktionsprocessen.
Mindre plast per bal
20%
mindre plast per meter jämfört med andra rundbalsnät
25%
mindre plast per meter jämfört med andra pressgarn

Våra anläggningar
Tamaprodukter är tillverkade på anläggningar som drivs på naturgas och förnybar energi.
Tama använder solcellssystem för elektricitetsförsörjningen, självladdade ekonomisk belysning på produktionsanläggningarna och inga föroreningar skapas – inga utsläpp eller giftigt avfall.

Our premises
voluntary collection

Frivilliga insamlingsprogram
Tama Group är stolt partner till många insamlingsprogram Jorden runt, dedikerade till att skapa ett handfast sätt att hantera avfall, hjälpa lantbrukare att bättre hantera sitt avfall och bidra till hälsosam miljö och hållbar framtid.

logo cpaLogo APEIFFPG LOGOcleanfarms logo
Green light
En renare miljö
Tama Group investerar mycket resurser till forskning och jobbar outtröttligt för att utveckla nya sätt att rengöra och återvinna använda produkter.