Tama Assist Knowledge Twine Top Banner

Garnspole – Form

Kontrollera att spolens mitt är rund och inte klämts och deformerats. Om spolens mitt inte är öppen och enhetlig kan det göra så att garnet fastnar och inte körs fritt från spolen.
Twine Spool

Garnspole – Skötsel

Det är viktigt att spolen inte är krossad eller missformad innan den används. Om så är fallet kan det rubba den interna lindningen av garnet och leda till att spolen kollapsar på insidan så att garnet inte dras fritt från spolen.
Twine care
Ta hand om dina garnspolar. Om du tappar dem, klämmer dem eller hanterar dem fel på annat sätt kan det hända att garnet inte dras ut fritt ur spolen när du använder dem.
Twine care

Garnspole – Storlek

Spolarna måste vara av korrekt storlek för att passa i pressens garnkammare, så spolen inte skadas när den laddas i. Säkerställ att spolen enkelt får rum i kammaren.

Om spolen är för stor, behöver tvingas in och blir tilltryckt kan det störa den korrekta lindningen i skapa problem vid användning (som visats ovan).

Twine size

Säkerställ att spolen inte är för hög och att den passar enkelt under garnskenor överst i garnkammaren. Om det inte finns nog rum ovanför spolen kanske inte garnet kan dras fritt ifrån spolen.
Twine size

Garnspole – Likriktning

Correct alignment
Spolen MÅSTE placeras med rätt sida upp. Så garnet dras ur spolen motsols.
Correct alignment
Om garnet dras ur fel ände av spolen kommer det skapa vridningar och i sin tur öglor som kan fastna inuti pressen.
Correct alignment
Under extrema omständingheter kan över-vridning orsaka knutar på garnet.

Garnspolar – Sammafogning

Råbandsknopen (eller fyrkantsknopen) är snabb och enkel att knyta och ger en god sammanfogning med platt profil för att enkelt gå genom garnskenorna.
Correct alignment
Ändarna på en sammafogningsknut (´X´) ska vara 15-20mm efter spänning.
VARNING

I en dubbelknytarpress är det viktigt att INTE sammafoga olika typer/tjocklekar av garn i samma knytare.
Säkerställ att de övre och undre garnen är av samma typ och diameter, för att undvika risker med knytproblem orsakade av garn som glider och knutar som öppnas.
warning

PRESSKONTROLL

Garnkammaren
Säkerställ att spolarna är korrekt sammankopplade och dragna genom pressen till knytaren.

Kontrollera att garnspolarna är sammankopplade i rätt ordning, enligt pressproducentens rekommendation.
twine box

Garnets spänninginställningar
För att en korrekt och säker knut ska formas är det viktigt att garnets spänning är korrekt och att alla spänningsanordningar är korrekt inställda.

Spännplattor
Se till att garnspännplattorna är rätt justerade, enligt instruktionsboken

tension plates

Justera garnspännarna vid garnkammaren med lätt spänning för att förhindra att garnet faller ned.

Säkerställ att garnspänningsplattorna hålls rena och fria från grödorester eftersom sådana, om de tillåts ansamlas mellan plattorna, kan minska garnspänningen.

Spännrullar
Dra ut garnet (3) ur kammaren med en fjädervåg
Justera fjädrarna (1) på spännrullarna (2) så att de ger en dragspänning på 6 – 8 kg

Övre garnspännare

tension rolls

Nedre garnspännare

tension rolls

Garnskenor
Granska noga och regelbundet garnringarna under balpressen, mellan garnkammaren och nålarna.
twine guide

Slitna eller skadade skenor kan skada garnet, göra så fibrer bryts och minska garnstyrkan.

Knytare

knotters
Se till att knytarna är fria från damm och skörderester, vilket annars kan störa knytningenprocessen.

Nålar

Needles
Se till att nålhjulen löper fritt och är rätt inpassade med knytarmekanismen (bill hook) och att garnet inte sitter utanför nålhjulen

ALLMÄN GARNKUNSKAP

I alla spolar med Tama Twine klipps 15 m garn bort i syfte att minska risken för deformerat garn i början av varje spole.

Vid korrekt spänning inuti balpressen kommer eventuellt trassligt garn att spännas helt så att det fungerar normalt i knytaren.

twine general

Knutar
Beroende på balpressens varumärke finns det två typer av knutar som storbalspressar gör. Knutarna görs på tämligen olika sätt och påverkar den övergripande ”styrkan” på garnet efter att balen tillverkats.

Cormickknut (eller ögleknut)
Alla CLAAS Quadrant och Welger storbalspressar har knytare som gör ögleknutar.
cormick knot

Deeringknut
Alla andra fabrikat av balpressar (enkel- eller dubbelknut) har Deeringknytare, som knyter en standardknut.
Deering knot

Styrka kontra prestanda
Garnets ”dragbelastbarhet” är den kraft i kilopond (kp) vid vilken en enda, oknuten bit garn går av.

När garnet väl har knutits minskar garnets totala ”styrka”, beroende på vilken knut som har knutits.

Eftersom Cormickknuten och Deeringknuten skiljer sig åt, är det även skillnad på garnets totala ”styrka” hos knuten.

Cormickknut behåller 75 % styrka från garnets ursprungliga dragbelastbarhet.
Deeringknuten behåller bara 55 % av garnets ursprungliga dragbelastbarhet.

Exempel:
Garn med ”dragbelastbarhet” 350 kp

  • totalstyrka i knuten med Cormickknut = 245 kp
  • totalstyrka i knuten med Deeringknut = 192 kp

Samma garn är 22 % ”svagare” i knuten med Deeringknut.

En jämförelse av garnkvalitet med garnets ”knutstyrka” som referensvärde är inte rättvisande.

Utan att veta vilken typ av balpress som garnet kommer att användas i (och därmed utan kunskap om den återstående garnhållfastheten efter knytning) är det fel att använda ”knutstyrka” som referens för garnets förmåga att hålla samman balen.

De flesta garnbrott på en bal beror på att knuten går upp efter att balen har kastats ut ur balpressen, INTE på grund av att garnet går av.

Det här beror på att många garntillverkare som använder ”gammal teknik” gör garnet kraftigare per meter och därför blir det tjockare. Tjockare garn kan inte ge lika bra knutar, med rätt form och långa ändar, vilket ökar risken för att knuten ska gå upp efter att balen har kastats ut ur balpressen.

Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Garnväljare Footer Twine Selector  Välj rätt garn Börja Vittnesmål från lantbrukare Footer Farmer Testimonials Historier från fältet Titta Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja Garnkalkylator Footer Twine Calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp