Tama Assist Service Netwrap Top Banner
Frågor om nät
Klicka på en fråga

Under senare år har rundbalsnät visat sig vara den metod för emballering som föredras när rundbalspressar används.Det erbjuder många fördelar framför balpressgarn som minskar påverkan från den högre inköpskostnader jämfört med tidigare metod.

De huvudsakliga punkterna innefattar:

 • BALPRESSEN UTSÄTTS FÖR MINDRE SLITAGE
  Balen behöver färre varv vid nätemballering och minskar avsevärt det slitage som balpressen utsätts för.
 • SNABBARE DRIFT
  Att minska emballeringstiden förbättrar balpressens produktionsresultat med, i genomsnitt, 15-20 fler balar i timmen, jämfört med garnmetoden.
 • BALEN FÅR BÄTTRE TÄCKNING
  Nätemballerade balar har en mer enhetlig form och gör därigenom transport och hantering enklare. Detta är särskilt viktigt när ensilagebalar inplastas på en automatisk balinplastare.Vid ensilageinplastning är det även viktigt att balarna täcks från kant till kant och eliminerar luften från balen för att säkerställa bättre kvalitet på fodret.
 • BÄTTRE VÄDERBESTÄNDIGHET
  Nätemballerade balar ger en mycket bättre väderbeständighet, förenklar förvaringen och minskar förluster som beror på att grödan förfors.
 • ENKLARE ATT TA AV
  Att öppna en nätemballerad bal är en enkel och okomplicerad åtgärd.Användningen av nät eliminerar den svåra och tröttsamma uppgiften som borttagning av balgarn utgör, särskilt i förhållanden med frost, och det är även mindre troligt att det plockas upp av boskap eller maskiner.

Varje rulle med Tama-rundbalsnät erbjuder alla de egenskaper som krävs för att emballeringen ska bli lyckad och vara problemfri.

De huvudsakliga punkterna innefattar:

 • KORREKT LÄNGD
  Alla nät som erbjuds av Tama är tillverkade för att innehålla en garanterad MINSTA längd.Medan många andra tillverkare hävdar att de har den korrekta längden påvisas i praktiken att de ofta är under den uppgivna längden.Tester har visat att många tillverkare inte garanterar längden på sina nät och stundtals har dessa befunnits vara upp till 20 % kortare och drastiskt ökat din kostnad per bal, även om du betalat ett avsevärt lägre pris för nätet.
  VAR NOGA MED ATT KONTROLLERA DEN MINSTA GARANTERADE LÄNGDEN!
 • KORREKT BREDD
  Rullarna måste tillverkas med en bredd på 1,22 m – 1,23 m för att erbjuda bästa möjliga täckning av balen.Många märken kan inte åstadkomma detta, antingen på grund av inkonsekvent metod vid tillverkning eller att nätet tillverkats några få centimeter för smalt. Resultatet blir mindre än adekvat baltäckning och det kan ge balen ”skuldror”.Bra baltäckning är väsentligt på ensilagebalar där det kan bildas luftfickor i det här området vid inplastning medan torra grödor erbjuder ett bra mycket bättre väderskydd, enklare förvaring och hantering, vilket gör att mindre grödor förfars.
  VAR NOGA MED ATT KONTROLLERA MINSTA GARANTERADE BREDD!
 • HÅRT LINDADE RULLAR
  En nätrulle måste ha en utvändig diameter som är högst 30 centimeter för att säkerställa att de passar korrekt i alla balpressar.En del nätmärken är inte tillräckligt hårt lindande för att medge 3 000 m på en rulle med 30 cm diameter och följden blir rullar med kortare längd och följaktligen mindre balar per rulle.
  VAR NOGA MED ATT KONTROLLERA DEN GARANTERADE RULLDIAMETERN!
 • JÄMNT LINDADE RULLAR
  För att möjliggöra korrekt och effektiv drift måste alla rullar på rundbalsnät ha absolut raka och perfekt jämna ändar där mittenkärnan tydligt buktar ut på varje ände.Om sådana dåligt lindade rullar används i balpressar där nätet löper fritt inuti rullpallen kan rullens ändar bli skadade och eventuellt bryta sönder kanttrådarna. Följden blir då dåligt emballerade och trasiga balar.
  VAR NOGA MED ATT KONTROLLERA ATT RULLARNA LINDATS JÄMNT!
 • KORREKT STYRKA
  Alla nät som levereras av Tama har alla ovanstående aspekter fullständigt garanterade och vi garanterar att alla rullar har korrekt beteende för varenda meter.Är du säker på att du får samma garanti från andra tillverkare?

  OM INTE….VARFÖR INTE?

  Varje rulle med Tama-rundbalsnät garanterar alla de egenskaper som krävs för att emballeringen ska bli lyckad och vara problemfri.

Hur mycket förlorar du… och vad kostar det dig?

Många entreprenörer betalar under balpressens livslängd mer för rundbalsnät än den faktiska kostnaden för själva balpressen.
Hur kommer det sig då att så få tar sig tid att kontrollera?
Vilken är den faktiska kostnaden för en rulle rundbalsnät?

ALLDELES FÖR MÅNGA tycker att en rulle nät är likadan som vilken annan som helst, en förbrukningsvara som köps enbart baserat på pris.
De anser att RUNDBALSNÄT är RUNDBALSNÄT är RUNDBALSNÄT.

Inte alls…

 Rullar med kortare längd eller rundbalsnät som inte är tillräckligt starkt kan medföra en extra och oplanerad utgift för ditt företag.Om du väljer en rulle rundbalsnät som inte ger det förväntade antalet balar så behövs det fler rullar för att slutföra balningen.På samma sätt, om du behöver lägga till ett extra halvt varv på balen för att grödan ska vara säker, så minskar det extra nätet per bal det totala antalet balar som varje rulle räcker till.

Allt detta medför extra kostnader för din balningsverksamhet

PRIS € 100 per rulle
3 000 M RULLE MED RUNDBALSNÄT
300 m för lite per rulle = 30 balars FÖRLUST = € 10 I FÖRLUST
Extra halvt varv/bal = 45 balars FÖRLUST = € 15,30 I FÖRLUST
TOTALT € 25,30 I FÖRLUST

PRIS € 120 per rulle
3 000 M RULLE MED RUNDBALSNÄT
300 m för lite per rulle = 30 balars FÖRLUST = € 12 I FÖRLUST
Extra halvt varv/bal = 45 balars FÖRLUST = €18 I FÖRLUST
TOTALT € 30 I FÖRLUST

PRIS €140 per rulle
3 000 M RULLE MED RUNDBALSNÄT
300 m för lite per rulle = 30 balars FÖRLUST = € 14 I FÖRLUST
Extra halvt varv/bal = 45 balars FÖRLUST = € 21 I FÖRLUST
TOTALT € 35,00 I FÖRLUST

PRESTANDATEST
Under de senaste 3 åren har rullar med rundbalsnät, av alla längder och typer, från de flesta större tillverkare, analyserats i ett program som noga utvärderar prestandatest.Testmetoden gjordes i ett syfte – testenhet byggdes och tillverkades i enlighet med den certifierade testutformningen från DLG Test Centre.
Prestandatester utfördes för att upptäcka den faktiska längden och styrkan hos många av de populära typer med rundbalsnät som idag säljs på marknaden.

Rullängd
Resultaten visade att mer än 60 % av ALLA de rullar som testades innehöll MINDRE än den uppgivna längden.

Rullar som testades innehöll MINDRE än den uppgivna längden

63 % av rullarna innehöll ÖVER 100 m mindre än den uppgivna längden

21 % av rullarna innehöll ÖVER 200 m mindre än den uppgivna längden

8 % av rullarna innehöll ÖVER 300 m mindre än den uppgivna längden

 

 • Resultaten visade tydligt att 6 av 10 av de rullar som testats över perioden med de senaste 3 säsongerna hade över 100 m KORTARE LÄNGD.
 • Över 20 % av de rullarna som testats hade över 200 m KORTARE LÄNGD.
 • 8 % av ALLA nät som testades hade över 300 m KORTARE LÄNGD

 

Det här betyder att priset för en rulle med rundbalsnät som har MINDRE än den uppgivna längden INNEBÄR EN HÖGRE KOSTNAD FÖR DITT FÖRETAG.

Rullar med rundbalsnät som har kortare längd innebär att det behövs INKÖP AV FLER RULLAR.

Eftersom den ”genomsnittliga” 1,2 m X 1,2 m ensilagebalen använder ungefär 10-12 m nät per bal blir resultatet med balar som är FÖR KORTA att det per rulle blir 25 FÄRRE balar.

 

Rundbalsnätets styrka

Tekniken för rundbalspressar fortsätter att tillta och de mer kompakta och mycket kraftigare balarna utsätter det rundbalsnät som används för större belastning.Prestandatest som genomförts under en period med de senaste 3 säsongerna visade tydligt att många nät i dagsläget inte är tillräckligt starka för de moderna balteknikerna.

% testade rullar som var SVAGARE än Tama Premium-rundbalsnät

 • 52 % testade rullar var SVAGARE än Tama Premium-näts genomsnittliga styrka

52% of rolls tested were WEAKER than Tama Premium net average strength

 • 20 % testade rullar var över 25 kp SVAGARE än Tama Premium-näts genomsnittliga styrka

20% of rolls tested were more than 25 kgf WEAKER than Tama Premium net average strength

 • 12% testade rullar var över 40 kp SVAGARE än Tama Premium-näts genomsnittliga styrka

of rolls tested were more than 40 kgf WEAKER than Tama Premium net average strength

Det SVAGARE rundbalsnätet kräver fler varv med nät per bal och
minskar avsevärt antalet balar från varje rulle.

Om du köper KORTARE LÄNGD och SVAGARE rundbalsnät…
hur mycket värde finns det i ”billigt” rundbalsnät?

När rundbalsnät används måste en stund ägnas åt att säkerställa att din maskin förbereds på rätt sätt så att resultatet blir det bästa.De mest vanliga problemen med att nätet klyvs, brister eller fastnar i matarrullarna kommer sig av ”löpmaskor” i nätet som gör att trådar går av och orsakar ett förstygn i nätet i dess motsatta riktning, något som eventuellt kan göra att nätet delas där ”löpmaska” har uppstått.Det här kan orsakas av många olika och skiftande förhållanden men har alltid samma ”löpmaske”-effekt.

 • Kontrollera att rullens plats inte är smutsig eller skräpig.Kontrollera att alla metallytor, som nätet kommer i kontakt med, inte är rostiga och inte har skarpa kanter eller svetsfogar (nätkammarens sidor, spridarbommar och rullar, etc.) eller torkade färg-”klumpar” på någon yta där det kan skada nätet.Rengör. Använd smärgelpapper om det behövs.Kontrollera även att nätets bana till balen, bakom matningsmekanismen, inte är smutsig eller rostig, det skulle kunna begränsa nätets genomgång vid matning – kännetecknet är ofta en ”klump” med nät i början av emballeringscykeln.

Det här är särskilt viktigt när balning påbörjas efter vinterförvaring.

 • Inspektera noggrant skicket på remrullar på balpressar med flexkammare för att se om det finns skadade eller slitna förbindelser eftersom sådana gör att nätet hakar i och får en reva, vilket gör att nätet delas på balen.

  Var noga med att kniven och skärytan är ren och oskadad.Dålig skärfunktion ger nätet en ojämn ”ände” som kan trasslas in i rullarna och matningsmekanismen.

Nätet går sönder om det utsätts för överdriven friktion eller ojämn yta.

 • Där två rullar används för att mata nätet är det viktigt att dessa är korrekt inställda och spända mot varandra så att nätet kan matas in jämnt och under korrekt spänning.Felaktigt inställda rullar ger en motsvarande ojämn nätmatning och efterföljande skäråtgärd i slutet av emballeringscykeln.Det får dålig täckning av balen till följd och nätet fastnar möjligen på matarrullarna i början av nästa cykel.Rullarnas ytor ska också noggrant kontrolleras för att se om det finns slitage eller skador som nätet skulle kunna haka i vid matning.
 • Kontrollera att det inte finns fukt eller rester på matarrullarna.

Använd ALDRIG ett aggressivt rengöringsmedel såsom bensin eller terpentin för att rengöra gummirullen.

 • Pudra alltid gummirullar med talk eller talkpuder när en ny rulle rundbalsnät monteras. Alternativt kan antistatisk sprej användas för att minska hur statiskt nätet blir under drift.

På så sätt undviks att nätet fastnar och lindas runt rullarna vid inmatning.

 • Inspektera noggrant skicket på remrullar på balpressar med flexkammare för att se om det finns skadade eller slitna förbindelser eftersom sådana gör att nätet hakar i och får en reva, vilket gör att nätet delas på balen.
 • Var noga med att kniven och skärytan är ren och oskadad.Dålig skärfunktion ger nätet en ojämn ”ände” som kan trasslas in i rullarna och matningsmekanismen.

Antalet rundbalar som det är möjligt att framställa från något rulle av rundbalsnät beror på åtminstone tre saker:

 • Diametern på balen som tillverkas
 • Antalet varv med nät som används på balen

och – viktigast av allt

 • Att rullen faktiskt innehåller den uppgivna längden

Följande tabell visar den ungefärliga nätanvändningen för balar av olika storlek med olika grödor.
Dessa siffror är avsedda som riktlinje och operatören ska bara använda den som ett hjälpmedel vid balning.

Gröda Balstorlek Antal
varv
Balar per rulle
3150 m XL
Balar per
rulle 3600 m
Balar per
rulle 4200m
Balar per
rulle 4500 m
Bal med 4-tumsdiameter 2-2.25 380-340 430-390 510-450 510-490
Ensilage Bal med 4-tumsdiameter 2.25-2.75 340-285 390-320 450-380 490-400
Halm Bal med 5-tumsdiameter 2.5-3.5 260-290 290-220 340-250 365-260

Många moderna balpressar är utrustade med en enhet som förskär grödan och den kan, när den används i ensilage, producera balar som innehåller upp till 20 % mer foder än en bal som är av typen ”standard”. Det här ökar avsevärt balens vikt och densitet och kräver en motsvarande ökning av mängden nät som används för att balen ska hållas samman på ett säkert sätt. Följaktligen är rekommendationen att minst 0,5 varv extra nät används på balar med hackat ensilage. Vid balning av halm med hög täthet, kan det på samma sätt även vara nödvändigt att öka antalet varv med minst 0,5 per bal för att säkerställa att den hålls samman på ett säkert sätt.

Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Vittnesmål från lantbrukare Footer Farmer Testimonials Historier från fältet Titta Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja
Kontakt Kom i kontakt med oss
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp