TamaNet Royal 3800m Roll

Halm med hög densitet och balning under extrema förhållande har alltid krävt minst 3-4 varv…tills nu. Vi introducerar: TamaNet Royal®.… Posted in: Tama.