TamaTwine Plus HD Extra 2600 Pack HD Extra XL 1450 Spool

Internationell Standard för Skördegarn Färgskalan nedan visar räckvidden inom garnsegmentet, beroende på skördetyp och balningsförhållanden ; från lågdensitets/standardförhållanden, upp till… för stora fyrkantsbalar”>Läs mer

Posted in: Tama.