Naturen är grunden för allt. Som lantbrukare själva är vi fullt engagerade i att minimera vår miljöpåverkan, med alla tillgängliga medel.

Som världledande inom Balningslösningar är Tama engagerade i att göra vad vi kan för att minska plastavfall. Vi förstår den värdefulla roll som plast spelar i vår och andra sektorer. Samtidigt är vi medvetna om vikten av att använda och hantera plast på rätt sätt för att säkerställa hållbar utveckling. Tama tar sig an utmaningen med plastavfall på två sätt :

Dialog
Vi håller en öppen dialog med alla officiella kommittéer, grupper och organisationer som hanterar utmaningen med plastavfall över diverse marknader, likväl som vi aktivt tillhandahåller dem med tekniks support och kunskap.
Agerande
Vi upprätthåller best practice för att minsta plastavfallet så mycket som möjligt, genom givna policys och agernaden.
Tama Environment Infinity
Insamlingsprogram
*Tama deltag i obligatoriska och frivilliga insamlingsprogram i många västeuropeiska länder och regioner.
*Vi letar aktivt för att identifiera och implementera fler insamlingsprogram i ytterligare länder och nya regioner.
Mindre plast per bal
Tama nyttjar innovativa produktionstekniker och avancerade material som gör vårt rundbalsnät och pressgarn starkare än andra. Det innebär upp till 30% mindre plast per bal.
Innovation
I egenskap av marknadsledare letar Tama alltid efter innovativa sätt att utveckla våra produkter med mindre plast, med hållbarhet i åtanke.
Återvinning
*Tama erbjuder ett varumärke med återvunnet rundbalsnät och återvunna garnprodukter.
*Våra rundbalsnät och pressgarn är gjorda av helt återvinningsbara material.
*Vi undersöker kontinuerligt möjligheten att öka användningen av återvunnet material i våra produktionsanläggningar.