Tama Assist Knowledge Netwrap Top Banner
Visste du att…?
Detta är dina viktigaste redskap innan du börjar bala med rundbalsnät

Överallt där nätet kommer i kontakt med metall; se över dessa ytor med nylonstrumpor så där inte finns några vassa kanter.

Ifall strumporna rivs upp är det troligt att även nätet kommer göra det. Så använd skurnylon för att göra ytan slät.

Bale Doctor Netwrap did you know 1-sca
Visste du att…?
Nätets styrka ligger BARA i de tjockare franze-trådarna.

Den enda uppgiften för den tunnare shuss-tråden (zick-zack) är att hålla den tjockare franze-tråden på plats. [1]

Detta kan enkelt demonstreras. Om du försiktigt skär av shuss-trådarna längs balen kommer den förbli intakt. Det visar att det BARA är de tjockare trådarna som håller ihop balen. [2]

Bale Doctor Netwrap did you know 2-sca
Visste du att…?
Det finns ett enkelt sätt att att hindra balarna från att ruttna när de blir våta.

När du lagrar hö och halm är det viktigt att balarna läggs på ett sätt så BÅDA sidorna får maximalt med solljus, för att hjälpa dem torka efter regn. Balar som ordnas i Nord-Sydlig riktning kommer dra bäst nytta av solljuset.

Den norra sidan av de Öst-Väst-uppradade balarna kommer aldrig vara i solljus, därmed kommer de inte torka. [1]

På balar som ordnats i Nord-Sydlig riktning kommer båda sidor dra nytta av solljuset. [2]

Bale Doctor Netwrap did you know 3-sca
Förberedelser inför säsongen
Smuts och rost i nätkammaren…

Överallt där rundbalsnätet står i direkt kontakt med metallytor ska vara det vara rent och inte finnas någon smuts eller rost.

Börja aldrig säsong på det här sättet….. rengör och ta bort all rost.

Bale Doctor Netwrap Preperations for the season 1-sca
Förberedelser inför säsongen
Skadade kammarrullar…

Stenar eller trasiga skivrister som plockas upp av balpressen skadar ytan på rullens utsida. Det gör att nätet fastnar och rivs sönder eller så kan det dras av från balens yta och lindas in i rullarna.

Kontrollera varje kammarrulle noggrant innan du påbörjar balning, det kommer vara värt det i slutändan.

Bale Doctor Netwrap Preperations for the season 2-sca
Förberedelser inför säsongen
Kontrollera matningssystem…

Om nätet matas genom drivna matarrullar måste de justeras korrekt så att det blir en enhetlig ”dragkraft” på nätet.

Bale Doctor Netwrap Preperations for the season 3-sca
Förberedelser inför säsongen
Sköt om ditt rundbalsnät

Om du använder en balpress där rundbalsnätets bromssystem arbetar mot kärnan är det MYCKET VIKTIGT att kärnan förblir TORR!
I en balpress från New Holland, Krone eller Welger skapas nätspänning genom att hålla rullen mot bromsverkan och använda tänderna på skaftet som går genom rullen.
Om kärnan är våt kan tänderna inte gripa tag i den inre kärnan och åstadkommer inte den spänning som behövs.

Bale Doctor Netwrap Preperations for the season 4-sca
Förstå enkla problem
Förhindra skador på balen

Nya balar kan i början av säsongen skadas om de hindras i kammaren när de ska skjutas ut.
Rullarna skadar nätet.

Rost eller färg på pressens sidoväggar kommer kunna hindra balens rotation vid de första balarna.

Lösning …. koppla från PTO innan balen skjuts ut, tills sidoväggarna är upputsade.

Bale Doctor Netwrap Understanding simple problems
Förstå enkla problem
Undvik att balar brister… (del 1)
hindra att nätet går ”in” i balen.

Rundbalsnätet ska alltid vara på UTSIDAN av balen, annars kommer det inte helt hålla ihop grödan.
Görs inte det korrekt kommer balen svälla och antagligen brista, antingen genom att ett yttre lager skadas eller om antalet yttre lager inte är nog för att hålla samman hela balen.
Lösningen är att SLUTA KÖRA när nätet börjar matas! Annars fortsätter balen formas och nätet bäddas in i grödan.

Bale Doctor Netwrap Understanding simple problems 2-sca
Förstå enkla problem
Undvik att balar brister… (del 2)
låt det inte gå över kanten!

Rundbalsnät är konstruerad så att ALLA trådarna finns på den böjda delen av balens yta och INTE på sidorna (med undantag för en särskild typ av nät som är utformat för att göra detta).

Om någon av trådarna har spritts för brett och går över sidan på balen ger de inte något sammanhållande stöd för grödan.

Om ett nät har 50 trådar och 3 finns på vardera sida (6 av 50 ”förlorade”), betyder det att nätet har ”förlorat” 12 % av dess ”sammanhållningskraft”.

Bale Doctor Netwrap Understanding simple problems 3-sca
Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Vittnesmål från lantbrukare Footer Farmer Testimonials Historier från fältet Titta Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja
Kontakt Kom i kontakt med oss
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp