Tama Assist Knowledge Netwrap Top Banner

1. FAKTA OM RUNDBALSNÄT

Längd Rundbalsnät
TamaNet-rullar är de enda i branschen som tillverkas med GARANTERAD längd.Netwrap knowledge guide

 • Alla produktionsmaskiner har kalibrerade mätsystem, som kontrolleras och granskas enligt fastställda rutiner.
 • Rullens längd mäts regelbundet och kontrolleras på en ”utrullningsenhet” i syfte att kontrollera mätutrustningens noggrannhet.
 • ALLA Tamas rundbalsnät överensstämmer med både den tyska DLG-standarden och den amerikanska ASABE-standarden.

Rundbalsnätets konstruktion


Netwrap Construction
Rundbalsnätets styrka
Rundbalsnätets stryka finns i ”maskinriktningen” – det innebär att den tjockare FRANZE-tråden håller samman balens expansionstryck.
Netwrap Strength

TDe tunnare SHUSS-trådarna har inte stöd för balens expansionstryck; de upprätthåller bara det korrekta avståndet mellan FRANZE-trådarna. Det kan demonstreras på följande sätt – Om de tunnare SHUSS-trådarna skärs bort från rundbalsnätet på balen fortsätter balen att vara intakt.

Netwrap Strength

Rundbalsnätets vikt per meter (g/m) säger inget om hur starkt rundbalsnätet är.

Polymer med större specifik styrka, som används i tillverkningen av nätet, kan ge samma eller ännu större styrka. Det kan ge en rulle med lättare vikt, som har samma garanterade längd och innehåller mindre plast.

Nät med ny teknologi från Tama är lättare och starkare. Det sitter även på en rulle med mindre diameter för enklare hantering.

2. KORREKT BALNING

Balform

Det är viktigt att balens form är jämn och har en plan utsida. Ojämnt formade balar gör att rundbalsnät utsätts för större belastning.

Nätapplicering

Det är viktigt att rundbalsnätet bara omsluter balens UTSIDA. Om grödor fortfarande plockas upp när rundbalsnät börjar matas in i balpressen kan rundbalsnätet till viss del hamna INUTI och inte PÅ UTSIDAN.

Om en del av rundbalsnätet finns INUTI balen leder det till flera problem:

 • Balens diameter blir större
 • Rundbalsnätet kan skadas när balen kastas ut
 • Balen blir inte helt säkrad eftersom rundbalsnätet inte sammanhåller balen fullständigt.
 • Med färre lager rundbalsnät på BALENS UTSIDA är det möjligt att rundbalsnätet inte kan motstå balens tryck, varvid balen spricker.

Skada på balen

Det är viktigt att balen kommer ut ur balpressen omedelbart när bakluckan öppnas, så att inte rundbalsnätet på balens utsida skadas av de roterande rullarna i kammaren.

Det är ett vanligt problem med alla balpressar som har rullar i balkammaren och med ALLA typer av rundbalsnät

Bale damage
Bale damage

ORSAK

 1. Balen är för stor och kompakt, och sitter fast i balpressen
 2. Balen kan inte rotera ordentligt eftersom kammarens väggar inte är tillräckligt glatta
 3. Balpressen har inte rätt vinkel mot traktorn och balen kan inte kastas ut obehindrat

LÖSNINGAR

 1. Minska varvtalet eller koppla ifrån kraftuttagsaxeln från balpressen, vilket minskar rullarnas friktion mot balens utsida.
 2. Se till att balpressen är rätt vinklad mot traktorn så att balen kan kastas ut mer obehindrat
Bale damage
Balen kan inte kastas ut från balpressen omedelbart, på grund av pressens vinkel.
Bale damage
När balpressen är rätt justerad till traktorn kan balen kastas ut snabbt när backluckan öppnas.

Typ av gröda

Torrt spannmål ger en högre belastning på rundbalsnät än höbalar eller ensilage

En bal med större diameter ger ett HÖGRE TRYCK på nätet och kräver FLER att fler varv av nätet används på balen.
Crop type

Rätt mängd rundbalsnät på balen

Det är viktigt att rätt mängd nät används på balen och det kan skilja
sig åt beroende på ett antal faktorer

 1. Typ av gröda
 2. Balens diameter
 3. Balhanteringsmetod
 4. Antal gånger balen hanteras

Det är också viktigt att säkerställa att mängden rundbalsnät som anges på balpressens monitor i traktorhytten motsvarar det faktiska antalet varv med rundbalsnät som används på balens utsida. Många gånger är mängden rundbalsnät på balens utsida inte det som programmerats.

Correct amount

Det är viktigt att balen får rätt antal varv rundbalsnät, beroende på rekommendationerna för den aktuella grödan.

För bästa balningsresultat är det att rekommendera att den här allmänna guiden följs.
Siffrorna anger MINSTA rekommenderade antal lager rundbalsnät, över hela balens utsida.

Ensilage 1.2m
diametersbalar
Hö 1.5m
diametersbalar
Halm 1.8-2.0m
diametersbalar
Minst 2.5 varv
på balens utsida
Minst 3.5 varv
på balens utsida
Minst 4.0 varv
på balens utsida

Rekommendationen är att använda minst ett extra varv rundbalsnät vid användning i extrema förhållanden,
exempelvis:

 • Hög inställning för baldensitet
 • Mycket kort eller torr grödas
 • Mycket hög temperatur
 • Flertalet balhanteringar
 • Stark UV-strålning
 • Stenig mark
 • Långvarig förvaring utomhus

!En kombination av flera extrema förhållanden kan kräva en ökning av antalet varv.

Dessa rekommendationer tillhandahålls som en riktlinje. Om standard- eller generiskt rundbalsnät används är det troligt att en ökning med ett varv håller samman balen.

Ytterligare rekommendationer före och efter balning:

 • Kontrollera att pappersbobinens ändar kan rotera fritt i nätkammaren.
 • Kontrollera och rengör eventuella intrasslingplatser, som skulle kunna riva sönder nätet, i balpressen, nätmataren, remmarna eller på utkastningsrampen.
 • Under balningen ska du mata in grödan i presskammaren jämnt, från sida till sida.
 • När balen kastats ut ska det säkerställas att den går fri från bakluckan innan stängning.
 • Kontrollera att det inte finns någon gröda mellan nätlagren på den färdiga balen.

3. BALPRESSKUNSKAP

Alla rundbalspressar kräver samma grundläggande parametrar för att fungera tillfredsställande med rundbalsnät

 1. Mata in rundbalsnät i balpressen
 2. Spänn rundbalsnätet när balen lindas
 3. Sprid rundbalsnätet jämnt över hela balen
 4. Skär rundbalsnätet efter lindning av balen

Matningssystem

MDe flesta balpressar har ett system med gummi- och stålrullar samt justerreglage på varje sida.
Det är viktigt att båda sidorna har samma justering, vilket ger ett fullständigt och jämnt matningstryck mellan rullarna.

Feeding system

En enkel kontroll kan göras för att se om rullarna är korrekt justerade och helt och hållet parallella. Placera en enskilt ark papper mellan rullarna och vrid rullarna för att dra in papperet mellan dem.

 • Om rullarna griper bra kommer de att rotera långsamt när du drar ut papperet.
 • Upprepa det här längs rullarnas bredd för att säkerställa att spänningen för att dra ut papperet är samma längs hela bredden.
 • Om papperet går lättare att dra ut på ena sidan justerar du rullarna därefter

Feeding system

Spänningssystem
Alla balpressar måste spänna rundbalsnätet när det matas så det kan säkerställas att rundbalsnätet:

 • sprids väl över balen
 • omsluter balen tätt
 • låter skärmekanismen skära nätet snyggt efter lindningen

Det är väsentligt att bromssystemet är korrekt justerat och fungerande så att det blir fullständig och enhetlig spänning på hela rundbalsnätets bredd.
Beroende på balpresstyp och modell kan spänningssystemet vara något av följande:

A. Metallstång med fjäderspänning som pressar mot nätrullen (Claas; McHale m.fl.)
B. Bromsmekanism mot matarrullarna (John Deere m.fl.)
C. Skivbroms och bromskloss, som griper mot insidan av rundbalsnätets rullkärna (Case IH; Krone; New Holland; Welger m.fl.)

Här är några exempel på vanliga bromssystem på vanliga balpresstyper samt viktiga punkter att kontrollera:

A. Bromsstång med fjäderspänning (exempelvis – Claas, McHale)

Tension system

Se till att bromsstången ligger plant och ligger an längs hela rundbalsnätrullens bredd.

B. Bromsmekanism ansluten till matarrullarna (exempelvis – John Deere)

Braking machanism

Bromsspänningen kan ökas genom att placera fler mellanlägg bakom fästplattan.
AVar noga med att kontrollera så matarrullarna är enhetligt justerade (se föregående avsnitt – matningssystem)

C. Skivbroms och bromskloss (exempelvis – Krone och CNH)

disc brake

disc brake

Kontrollera att bromsklossen inte är utsliten och att det finns god bromsverkan

På Krones balpressar (bilden till HÖGER) ska du se till att rundbalsnätets bromsarm är rätt positionerad och justerad enligt användarhandboken

4. BALPRESSKUNSKAP – FELSÖKNING

Rundbalsnät av alla typer får ibland driftsproblem.
För det mesta beror det på omständigheterna för balningen eller grödan, eller så kan det bero på att balpressen är feljusterad.

Följande lista anger de vanligaste rundbalsnätproblemen samt rekommenderade åtgärder.

Nätet matas inte

 1. Matarrullarna är inte rätt justerade
  1. Se till att rullarna sitter tätt ihop och är enhetligt justerade
 2. Felaktig bromsspänning för rundbalsnätet
  1. Se till att bromsspänningen för rundbalsnätet är rätt inställd
 3. Rundbalsnätrullen har fastnat i nätkammaren
  1. Kontrollera att kärnrullen inte är blöt eller skadad
  2. Se efter om det finns några hinder i nätkammaren
 4. Dålig skärning efter förra balen = ojämn nätinmatning
  1. Kontrollera bromsspänningen för att säkerställa att nätet skärs med ett rent snitt

Rundbalsnät på matarrullarna

 1. Långa nätändar på rullarna
  1. Undermåligt snitt efter förra balen – kontrollera spänningen
 2. Matarrullarna är smutsiga eller skadade

Nätet sprids inte

 1. Svag bromsspänning för rundbalsnätet
 2. Hinder i nätkammaren eller på nätets bana i matningen
 3. Långa nätändar från förra balen drar in nätet från kanten
  1. se till att det är rätt bromsspänning för rundbalsnätet så att snittet blir rent

Balar spricker

 1. Inte tillräckligt med rundbalsnät på balen
 2. Rundbalsnät inuti balen och endast en del av nätet på utsidan
 3. Balen kastas inte ut ur balpressen tillräckligt snabbt och det skadar balens utsida
 4. Balen skadas av baklucka eller utkastare när den kastas ut
 5. Rundbalsnätet är spritt för brett på balen, går över kanten och drar isär (de tjockare) Franze-trådarna
Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Vittnesmål från lantbrukare Footer Farmer Testimonials Historier från fältet Titta Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja
Kontakt Kom i kontakt med oss
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp