Tama Assist Netwrap Articles Top Banner

Varför balar spricker

Det är viktigt att förstå de olika faktorerna som avgör hur säker och väl sammanhållen din bal är. Kanske behöver den bara vara intakt under en kort tid; alternativt kan den behöva vara emballerad och helt intakt under ett helt år eller längre. Beakta:

  • den faktiska typen av gröda och hur den ska användas.
  • hur och var balen ska förvaras.
  • hur balen ska hanteras.
  • hur många gånger balen ska hanteras.
  • väderförhållandena när den balpressas och när och var den ska förvaras.

Rundbalning med rundbalsnät är det mest praktiska och minst kostsamma sättet att emballera din bal. Emballering med rundbalsnät minskar kostnader genom att det är snabbare än att använda garn och erbjuder mycket bättre skydd för grödan än garn någonsin kan göra. Dock beror den faktiska sammanhållningen av din värdefulla bal på dig och hur bra du känner till och använder din balpress. Det är mycket viktigt att MINST och INTE MINDRE ÄN 2 lager av nät appliceras på balen eftersom det finns många sätt som den FAKTISKA mängden nät som appliceras kan vara MINDRE än balpressens inställning för applicering.

Balpressens noggrannhet

De flesta moderna balpressar är utrustade med nätappliceringssystem som styrs av en styrlåda i hytten (vissa maskiner med lägre specifikationer kan vara utrustade med mekanisk funktion som justeras på själva balpressen). Mycket ofta kan den mängd nät som förväntas bli applicerad på balen vara avsevärt mindre än det som faktiskt lindas på balen. Mängden nät som appliceras ska alltid kontrolleras PÅ BALEN eftersom inställningarna på balpressen endast är en ”indikation” och aldrig ska förmodas vara exakt. Det kommer alltid att finnas variationer i mängden nät på balen, dessa är beroende av ett antal viktiga faktorer:
BALER ACCURACY
Är balpressens matningssystem tillräckligt precist för att mata korrekt mängd nät i balpressen?
BALER ACCURACY
Matas nätet enhetligt längs dess hela bredd eller räcker den inte på bredden över hela balen?
BALER ACCURACY
Blir nätet ”flockat” på balpressen allteftersom det matas innan det når balen – går några meter nät till spillo?
BALER ACCURACY
Blir nätet draget till ena eller andra sidan på grund av att andra trådar hänger från nätet från föregående varv – och därför har delar av balen mindre nät än andra?
BALER ACCURACY BALER ACCURACY
Matas grödan fortfarande genom balpressen allt eftersom nätet appliceras så att allt nät är på utsidan?
Korrekt nätapplicering är helt och hållet på UTSIDAN av balen. Det är viktigt att när nätet väl appliceras ska framåtgående rörelse för balpressen stoppas för att undvika att gröda tas in när nätet appliceras. Om det händer blir det inte möjligt att fullt nyttja nätets ”hopfogningsegenskaper” eftersom delar av nätet nu är finns på balens insida och på så sätt minskar nätets förmåga att hålla samman balen.

Klimat

Vissa regioner i världen har högre U.V.-strålningsnivåer än andra och de orsakas av latitud, väder och klimatförändringar samt nivåer av luftföroreningar. I dessa regioner förvaras balar utomhus och eftersom de kontinuerligt utsätts för höga U.V.-strålningsnivåer kan rundbalsnätet bli försämrat.

CLIMATE CLIMATE

Rundbalsnätets dragbelastbarhet är alltid bäst när det först används. Men nätets styrka kan påverkas vid kontinuerlig exponering av elementen, liksom ”lasten” när de lindas runt balen och håller grödan. Om det används och appliceras korrekt är rundbalsnät utformat för att bevara 50 % av dess applicerade styrka över en 12-månadersperiod.

Det är viktigt att beakta dessa faktorer när balar tillverkas och förvaras i områden med högre U.V.-strålning.
När rundbalsnät på en bal är under större spänning än den rekommenderade kan den inneboende styrkan hos rundbalsnätet minskas när den utsätts för högre U.V.-strålningsnivåer, möjligen beroende på balbelastning eller otillräckliga lager med rundbalsnät runt balen.
Tamas rundbalsnät är särskilt utformat för att hålla samman balen under minst 12 månader och har U.V.-stabilisering
för att säkerställa att den bevarar minst 50 % av den ursprungliga nätstyrkan efter 12 månader på fältet.
Netwrap residual strength over time

För att kunna åstadkomma bästa emballeringsresultat är det starkt rekommenderat att följa instruktionerna som visas här nedanför:

  • Rundbalsnätrullar (innan balpressning) ska förvaras i sin originalförpackning under skydd, i torra förhållanden, så att bästa prestanda kan säkerställas.
  • För att minska risken för att balar spricker och rundbalsnätet går sönder på balen under förvaring är det extremt viktigt att tillräckligt med rundbalsnät appliceras vid emballering – i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera att rundbalsnätet (rullen eller rundbalsnätet på balen) inte exponeras för någon typ av jordbrukskemikalier eftersom det kan påverka nätets styrka och minska den tid som nätet på ett säkert sätt kan hålla samman balen.

Grödor och förhållanden

Den typ av gröda som pressas och det sätt på vilket balen hanteras efteråt påverkar i hög utsträckning hur mycket nät som ska appliceras på balen. Det ska ALLTID finnas MINST 2 lager med nät PÅ BALEN men balens diameter, den faktiska typen av gröda och dess karakteristika när den pressas avgör den FAKTISKA MINSTA mängden av nät som ska användas. Netwrap Baling Guide
Gräsfodergrödorsåsom ensilage, hösilage, Alfalfa etc., är kraftiga lövgrödor som ofta balpressas med en diameter på 1,2 m – 1,5 m. När dessa skärs och pressas tenderar de att bli ”inaktiva” och har inte några egenskaper för expansion. I allmänhet är balens vikt och den metod som används för baltransport de huvudsakliga faktorerna för hur mycket nät som ska appliceras på balen. Det är viktigt att komma ihåg att när ensilage emballeras ska den mängd rundbalsnät som appliceras på balen inte minskas när inplastning görs direkt eller snarast efter balpressning. Det har fastställts att om färre än de minsta 2 varv med nät appliceras PÅ BALEN finns den en hög risk för att rundbalsnätet glider och ger balen möjlighet att expandera. Balexpandering innan eller under emballering medför två problem: Spannmål, såsom vete, korn, etc. ger mindre kraftiga balar och är efter balpressning i jämförelse mer ”explosiva” till sin karaktär. Dessa längre grödor med ihåliga stjälkar blir inte lika bra komprimerade som lövgrödor och följaktligen är de mer benägna att kräva ett större antal nätlager så att de kan hållas samman på ett säkert sätt. Dessa balar är i allmänhet inte lika kraftiga som lövgrödor, baldimensionerna är vanligtvis större, med en baldiameter mellan 1,5 m – 2,0 m. Balar av den här storleken innebär en större omkrets och därför finns mer ”energi” i balen. Med en större utsida som vill expandera på balen utsätts rundbalsnätet för avsevärt större belastning. I sådana fall är det VIKTIGT att mer nät appliceras för att säkerställa att balen har adekvat säkerhet.
  1. De ökade baldiameterna alternerar inplastningsmönstret som appliceras på balen, vilket stör den kalibrerade plastöverlappningen på balpressen och minskar mängden filmlager som appliceras.
  2. Om balen tillåts expandera innan emballering minskar densiteten och gör att balen kan bli mer kolsyrad, påverkar fermenteringsprocessen och minskar kvaliteten på det ensilage som tillverkas.
Grass forage crops

Balens form

Om balformen inte är enhetlig hamnar nätet under diverse spänning från det ojämna trycket inuti balen. En balpress om inte är plan och enhetlig får mer belastning i mitten och nätet blir mer belastat på den platsen. Den här ökade och överdrivna belastningen mot nätet skapar högre spänningskrafter mot nätets trådar och gör att en eller flera kan gå sönder. Det resulterar i att öka spänningen på de kvarvarande trådarna vilket i sin tur eventuellt kan orsaka att fler trådar går sönder. Det är även så att undermåligt formade balar som dessa löper en högre risk att (på grund av formen och högre nätspänning i det här området) skadas på ”utbuktningen” när de kastas ut från balpressen eller när de hanteras. Bale Shape
Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja Garnväljare Footer Twine Selector  Välj rätt garn Börja Garnkalkylator Footer Twine Calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp