Tama Assist Netwrap Articles Top Banner

Tillverkning av rundbalsnät

Rundbalsnät tillverkas av högdensitetspolyeten (HDPE), en termoplastisk harts som produceras av den kemiska molekylen etylen. Det är den polymer som oftast används i branschen eftersom den erbjuder utmärkta egenskaper för styrka kontra vikt.

HDPE är resultatet av en process som kallas polymerisation och även ibland ”krackelering” där mindre molekyler kombineras (var och en kallas en ”Mer”), till mycket stora molekyler (”Poly-mers”). När polymerharts sprutas ut under tillverkningen av rundbalsnätet arrangeras molekylerna i trådens riktning – ”Maskinens riktning” eller MD (”Machine Direction”). Med denna vetskap är det lätt att se hur sådana lättare material kan hålla tillbaka den extrema kraften som appliceras på nätets omkrets av den kompakta och kraftiga rundbalen, i maskinens riktning (MD, Machine Direction), för det material som används för att tillverka nätet.

Traditionell tillverkning av rundbalsnät görs i en process om två steg. Först sprutas filmen ut på en bred platsfilm och lindas upp på ”moderrullar” av större storlek. Filmen på de här rullarna skärs sedan till smala remsor som stickas ihop av stickningsmaskiner för att tillverka ett nät.

Extrudering Stickning

Vikt kontra Styrka

Vanligtvis, för att öka styrkan på plast som används för emballering i jordbruk (exempelvis rundbalsnät eller balpressgarn) krävs tyngre, eller tjockare material. Med ett kraftigare material (ökat gram/meter för rundbalsnätet) blir rullen mycket kraftigare, med större diameter till samma rullängd.

Om det krävs en längre rulle blir det omöjligt att upprätthålla antingen en användbar rulldiameter som passar in i balpressen eller en lämplig vikt på rullen när det kraftigare materialet tillverkas.
När ett rundbalsnät i råmaterial som är ”standard” tillverkas är det inte möjligt att tillverka en produkt med både högre styrka och längre längd, utan att rullen blir för tung eller för stor i diameter.
Exempelvis:

Rundbalsnätets styrka g/m Rullängd Kärnvikt Total rulle
(g/m x Längd + Kärna)
240kgf 12 2,000m 2kg 26kg
240kgf 12 3,000m 2kg 38kg
260kgf 14 2,000m 2kg 30kg
260kgf 14 3,000m 2kg 44kg

Råmaterialharts

Diverse rundbalsnät använder olika typer av HDPE-material vid tillverkningen av balnät. Harts av högre grad eller bättre kvalitet kommer att kunna producera polymer av högre styrka och på samma sätt blir en sämre grad av harts inte så stark eftersom de har samma råmaterial med samma givna vikt.

HDPE materialsVissa företag som tillverkar rundbalsnät fortsätter att vara mindre sofistikerade och oförmögna att utveckla sin produkt eller så är de mindre medvetna om hur de ska utveckla, vilket betyder att de tvingas förlita sig på utdaterade produktionsmetoder.  Till följd av detta måste dessa tillverkare vara beroende av ”standard” och sålunda ”kraftigare” material för att säkerställa en viss minsta styrka och kvalitet för deras produkter.

Tama Group har utvecklat en revolutionerande fördel vid tillverkning av rundbalsnät som kallas Tama Light Technology (LT) och den kombinerar en avancerad formel med HDPE-harts och en fullständigt ny produktionsteknik.   Tama Light Technology har utvecklat produktionen av ett lättare rundbalsnät som har en stryka som är högre än den typen av rundbalsnät som är ”standard”. Det är ett resultat av att erhålla en högre ”relativ styrka” med råmaterial och åstadkoms genom ett unikt steg i tillverkningsprocessen för rundbalsnät.

Relativ styrka är tillverkarens referensskala för att åstadkomma den högsta styrkan per gram med råmaterial.

RELATIV STYRKA

RELATIVE STRENGTH

Råmaterial Materialets vikt Rundbalsnätets styrka Relativ styrka (Rundbalsnätets styrka ÷ g/m)
Standard 12 g/m 240 kgf 20
Tama Light-Technology 9 g/m 250 kgf 28

Det är nu mycket enkelt att se att det INTE ÄR KORREKT att använda plastens vikt (gram per meter eller g/m) som en indikator på produktens styrka.

Råmaterial Rundbalnätets styrka g/m Rullängd Total Rullvikt (g/m * längd * kärna)
Standard 240 kgf 12 g/m 2,000m 26 kg
Standard 240 kgf 12 g/m 3,000m 38 kg
Tama Light-Technology 250 kgf 9 g/m 3,000m 29 kg

Om Tama Light-Technology (LT) används för att öka styrkan innebär det även att tillverkaren kan öka rullens längd, utan att överskrida en lämplig vikt på rullen, och fortfarande inom toleransen för den rulldiameter som behövs för inpassning i balpressen.

Tama Light Technology rundbalsnät är 10 kp STARKARE och inte så tungt som det rundbalsnät som är ”standard”.

Miljö

Environmental benefit
Tama Light Technology-plast har även en stark miljömässig fördel vid användning i jordbruk. Tama Light Technology ger ett lättare material där betydlig mindre plast används för att producera samma längd på rundbalsnätet, jämfört med hur rundbalsnät som ”standard” tillverkas. Tama Light-Technology-plast är starkare än det råmaterial till rundbalsnät som är ”standard” och kan därför hålla tillbaka balens krafter bättre.

Tama Light Technology är godkänd av German DLG Signum-test och även tilldelat Polagra Gold Medal.

Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja Garnväljare Footer Twine Selector  Välj rätt garn Börja Garnkalkylator Footer Twine Calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp