Tama Assist Netwrap Articles Top Banner
Det har alltid funnits många missförstånd, eller för att vara mer precis, felaktiga upplysningar, kring rundbalsnät. Rundbalsnät framstår i sin konstruktion och känsla som mycket bräckligt men är tillverkade för att motstå den betydande belastning som de utsätts för, under användning och efteråt, både från balpressen och från att innehålla kompakta och ibland explosiva grödor. En vanlig missuppfattning handlar om ”vikten” på nätet och hur den mäts, när det som egentligen avses är gram per metervikt (g/m).  Även om så är fallet indikerar ”vikten” på nätet inte rundbalsnätets faktiska styrka. Rundbalsnätets styrka kan massivt påverkas av kvaliteten på det råa materialet, noggrannheten hos extrudering och tillverkning. Det är ofta så att en tillverkare som uppger en nättyp med högre ”vikt” (g/m) gör det eftersom det kan vara det enda sättet att åstadkomma en given styrka.  Den här tillverkaren blir, på grund av detta, begränsad till antingen längd eller vikt på rullen, till skillnad från teknik såsom Bale+. Felaktig eller missvisande information om rundbalsnät kan skapa förvirring på marknaden och det kan påverka prestandan på nätet i din balpress såväl som allvarligt påverka kvaliteten på de balar du tillverkar. ”Styrkan” hos ett nät demonstreras ofta genom att nätet dras isär i sidled och på grund av hur alla rundbalsnät är konstruerade blir resultatet alltid att nätet rivs sönder. Men detta är felaktigt. Vad alla behöver förstå är att styrkan hos allt rundbalsnät ligger i dess ”körriktning”, tillsammans med de kraftigare trådarna som går runt balen. De mindre kraftiga ”sick-sack”-trådarna är helt enkelt till för att hålla de kraftigare trådarna på plats och de har inte någon stödfunktion som gör nätet starkare. I följande information har vi försökt att sammanfatta några av de huvudsakliga punkterna om rundbalsnätets tillverkning och vi hoppas att de kan ge några råd om vad som bör övervägas eller vad som ska avfärdas som ”felaktig upplysning” när du väljer ditt rundbalsnät för den här säsongen. Franze threadRundbalsnät tillverkas med långa ”Franze”-trådar (de kraftigare trådarna) som är hopsatta med ”Shuss”-trådar (sick-sack-trådarna). Nätets styrka bärs upp av ”Franze”-trådarna och de mindre kraftiga ”Shuss”-trådarna är bara till för att hålla Franze-trådarna på plats. Alla de kraftigare ”Franze”-trådarna fungerar tillsammans och ger nätet dess övergripande styrka. Man ska vara noggran när man väljer nät med enskilda färgade trådar, eftersom vissa fabrikat och märken kan använda annorlunda material till resten av nätet. Enskilda färgade trådar i ett rundbalsnät är tillverkarens identifieringsmärke. Färgade trådar står inte i relation till någon högre styrka eller bättre spridningsförmåga hos nätet.

High Spot
Annorlunda material kan orsaka problem i balpressen genom att skapa en ”utbuktning” på rundbalsnätprofilen. Det kan utgöra problem i balpressar, där nätet finns i en kammare där rullen snurrar på sig själv. Med högre belastning på ”utbuktningen” skapas en alltför hög friktion som enkelt kan göra sönder nätet.
Net Constructor
Ett nät som konstruerats med korsmönster ”Shuss”-trådar (sick-sack) i nätet, aningen i mitten eller på kanterna ger inte några större fördelar i styrka och är helt enkelt vad tillverkaren föredrar under produktion. Som vi har sett ligger styrkan för alla rundbalsnät i ”körriktningen” och bärs upp av de tyngre ”Franze”-trådarna och att lägga till extra ”Shuss”-trådar i nätet ökar inte den övergripande styrkan för nätet på något sätt.

Att mer exakt förstå egenskaperna och karakteristika hos rundbalsnät bör ge dig mer hjälp vid dina framtida inköp. Välj klokt och köp den bästa kvaliteten! Håll i minnet vad det mycket sanna gamla ordspråket säger…”köp billigt – köp två gånger”.

Tänk på vad det betyder och kom ihåg att vi på Tama finns här för att hjälpa dig med alla frågor eller funderingar. Vi tycker alltid att det är trevligt att höra från dig.

Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja Garnväljare Footer Twine Selector  Välj rätt garn Börja Garnkalkylator Footer Twine Calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp