Tama Assist Netwrap Articles Top Banner
single coloured thread Den ensamma färgade tråden är av annat material och kan vara aningen tjockare. Det här kan skapa en ojämn rullprofil med en ”utbuktning” som orsakar problem i balpressen när rullen rör sig fritt i en kammare. ”Utbuktningen” på nätrullen skapar en större friktion när rullen vrider sig och då går nätet sönder.
different properties De olika egenskaperna hos de ensamma färgade trådarna orsakar skillnader i nätet när det rullas upp på rullen. Det här kan skapa en ojämn profil på rullkanten och det kan skada kanten på nätet när rullen vrids i balpressen.
different material Det är möjligt att de olika materialen i de färgade trådarna inte stickas ihop ordentligt med de avskurna kanterna i resten av nätet. Det kan skapa problem när nätet matas och skärs.
slit film tapes De ”normala” avskurna nätkanterna är helt enhetliga med samma egenskaper, eftersom de skurna från samma ”moderrulle” – till skillnad från de enkla färgade trådarna som kommer från en annan källa.
coloured thread material De färgade trådmaterialen kan vara från en annan profil som gör den mindre enhetlig nätkonstruktionen.

Vad du vill tro …!

Rundbalsnät har funnits med oss i ungefär 40 år nu. Många tillverkare har inte utvecklat sin produkt och de är nu mycket lika de som först introducerades i mitten av 1980-talet. Från början var rundbalsnät helt vitt, i själva verket ”naturligt” i färg, utan att råmaterialet färgades alls.

Vissa tillverkare införde en enskild färgad tråd på sidorna av rundbalsnätet som ett enkelt sätt att identifiera deras produkt; en tillverkare gick till och med så långt att den registrerade den här enkla färgade tråden som ett varumärke. I alla fall var den här enkla tråden inget annat än ett identifieringsmärke.
Net Wrap Manufacturers
Enkla färgade trådar är inte starkare än andra delar av rundbalsnätet och finns bara där för att identifiera rullen.

Roll Net Wrap På senare år har idén om olikfärgade tråd på vardera sida introducerats som ett enkelt sätt att identifiera vänster/höger och det är användbart när rullen monteras i balpressen.
mark

INTE STARKARE, bara annorlunda

Det antas ibland att den enkla färgade tråden är stärkande ”kant” på nätet och gjort av starkare material. Det är INTE SANT. Nätet får sin styrka från alla totala trådar längs bredden på nätet och kanttråden har inte någon större styrka än någon av de andra trådarna som utgör nätet.

Det normala sättet att göra rundbalsnät är genom att låta allt material komma från en ”moderrulle” som rivits i remsor och vävts ihop i stickningsmaskinen. Om en enkel färgad tråd läggs till kommer det från en annan källa och tillsätts bredvid i stickningsmaskinen.

Single Coloured Net Single Coloured Net
Den enskilda färgade tråden måste föras in i nätet från en annan källa, oftast från en enda rulle med material.

De färgade trådarna på sidan av vissa fabrikat av rundbalsnät är ofta av ett aningen annorlunda material än resten av nätet. Det betyder att den enkla färgade tråden inte följer samma väg, när nätet tillverkas, genom produktionsprocessen som resterande vita remsor. Skillnad i spänning för trådtyperna under stickningsprocessen kan orsaka ojämn lindning vid kanterna på rundbalsnätet.

Eftersom den enkla tråden med annan färg är av ett annat specifikt material har det andra egenskaper. Det betyder att under belastning (spänd under emballeringsfunktionen i balpressen) är det troligt att styrkan och töjningen avsevärt skiljer sig från de kvarvarande trådarna av vilka resterande nät är tillverkat. Det här kan leda till en möjlig förändring av prestanda och försvagning av nätet, där den enda färgade tråden finns. Film Elongation
Net Wrap Zebra System RollRundbalsnät med annan mönstringsteknik på rundbalsnätet påverkas inte på det här sättet. De två- eller ibland trefärgade ”zebra”-mönstrade rundbalsnät är tillverkade från enskilda färgade ”moderrullar” med film som har samma material med samma egenskaper. De olika filmerna rivs sedan i smala remsor som arrangeras i strimmat mönster på stickningsmaskinen. Hela nätet behåller sin enhetligt höga styrka längs med hela bredden eftersom det inte tillförs något material som kan ger färg.

PROBLEM med enskilda färgade trådar

Den enskilda färgade tråden kanske har andra egenskaper än resten av nätet, med en variation i material, tjocklek, töjning och styrka. Dessa skillnader kan påverka hur nätet reagerar när det rullas upp på rullen under spänning och gör rullens profil ojämn.

PROBLEMS with single colour thread
Sättet på vilket tråden sträcker sig när den är under spänning i balpressen kan öka risken för att nätet blir ”ihopdraget” och smalnar.
Netwrap Materials De olika materialen och egenskaperna för de enskilda färgade trådarna kan påverka konstruktionen på nätet genom att materialet inte stickas enhetligt in i resten av nätet. Det kan orsaka problem i balpressen vid matning och skärning.
Netwrap Materials De olika materialen för de färgade trådarna kan bli tjockare och skapa en ojämn profil på rullen. Det kan skapa problem i balpressen så att nätet går sönder.
Netwrap Materials Det är ofta så att nätets enskilda färgade trådar, när det skärs av i änden av emballeringscykeln i balpressen, kan reagera på annat sätt än resten av nätet och det utgör en risk för att tråden rullas upp på matarrullar.

 

Hjälp oss bli bättre
Vill du hjälpa oss förbättra webbupplevelsen genom att avvara 1 minut och svara på några enkla frågor?
Fann du det du sökte idag?
Vad sökte du efter?
Berätta vad du hade velat se på webbsidan:
Enkäten är anonym
TACK!
Upptäck mer
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Börja Garnväljare Footer Twine Selector  Välj rätt garn Börja Garnkalkylator Footer Twine Calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp