Tama Assist Service Stretchfilm Top Banner
Stretchfilm Questions
Click on a question

Inplastning av ensligebalar i plastfilm erbjuder stor flexibilitet för drift, lagring och matningskvalitet.Det gör det även möjligt att transportera alla rester på ett praktiskt sätt, till skillnad från plansilo.

När kontrollagstiftningen för avloppsvatten infördes i mitten av 90-talen var det många jordbrukare som bytte till ensilagebalar för att förvara sitt värdefulla vinterfoder som ett alternativ till de kostsamma förbättringar som krävdes för äldre plansilosystem.

På jakt efter en bra ensilageplast ska följande punkter beaktas:

De huvudsakliga punkterna innefattar:

KOEXTRUDERAD FOLIE
Mekaniska egenskaper som säkerställer problemfri drift i många viktiga skeden av filmanvändning och balhantering.
Koextruderad folie ger den bästa prestandan då de olika egenskaperna av filmens ingredienser.kan fungera som mest effektivt.

RIVHÅLLFASTHET
Filmen måste ha en bra rivhållfasthet så att risken för sönderbrytning i början av balemballeringscykeln blir mindre.

FÄSTFÖRMÅGA
Filmen måste ha en god fästförmåga så att inplastningen blir lufttät.Det är väsentligt för att säkerställa att alla lager vidhäftas och ger det skydd som behövs för att tillverka och bevara de värdefulla fodergrödorna.En film som känns ”klibbig” betyder inte alltid att klibbförmågan på lång sikt är bra; samma sak gäller för en film som prasslar mycket, eftersom det inte nödvändigtvis är ett tecken på en bättre fästförmåga.Det finns en risk att film som är mycket ”klibbig” att röra vid lämnar klibbrester på försträckningsrullarna som orsakar problem i ett senare skede.

PUNKTERINGSMOTSTÅND
Filmen måste ha ett högt punkteringsmotstånd för att hålla emot belastningen vid utkastning från vridbordet till vass stubb från gröda och även vid balhanteringen och staplingen efteråt.

OPACITET
En konsekvent och enhetlig opacitet är väsentlig för att tillverka ensilage av hög kvalitet.När filmen sträcks måste färgen vara jämnt spridd, utan att några synliga ”fönster” återges på filmen.Den sortens problem kan antyda att det inte bara är filmens färg som försämrats utan även en minskning av det vitala U.V.-skyddet och fästförmågan där filmen bildat ”fönster”.Om din film ger en mycket konsekvent sotfördelning utan några tecken på fönsterbildning har den god opacitet.

U.V.
Det är väsentligt med en hög och konsekvent U.V.-stabilisator i filmen eftersom skadlig ultraviolett strålning från solen minskar filmens kvalitet och eventuellt gör så att plasten ”kollapsar”.

KVALITETS-I/D
Identifiering av rulle och kvalitetssäkring.Alla bra filmtillverkare identifierar alla rullar med ett unikt i/d-nummer för att ge en absolut produktspårbarhet efter tillverkning.
Sådana produktionsstandarder erbjuder inte bara produktidentifiering utan garanterar även kvalitetskontroll och garanterar att tillverkaren får produkter enligt dennes konsekventa standard.

För att säkerställa ensilagebalar med hög kvalitet måste vissa viktiga krav uppfyllas:

ENHETLIGA OCH VÄLFORMADE BALAR
Det är viktigt att säkerställa korrekt och effektiv inplastning.Det här är särskilt viktig vid inplastning av balar som emballerats med rundbalsnät, eftersom balen får ”skuldror” om nätet täcker balen dåligt och det kan bildas luftfickor i områden mellan ”skuldrorna” och när det sker blir följden förlust av kvalitet och gröda.

BALAR MED HÖG TORRSUBSTANS
Balar med högre torrsubstans (DM, Dry Matter) säkerställer en bra fermentering av grödan och bidrar även till att de inplastade balarna behåller sin form efter kompression och det är fördelaktig vid förvaring av balen.

GÖR INPLASTNINGEN INOM 2 TIMMAR EFTER BALNING
Längre torktider bidrar till att fungi bildas och minskar även näringsvärde i grödan.

KORREKT INPLASTNING

Säkerställ alltid att filmen appliceras korrekt, idealet är MINST 6 lager (ytterst viktigt för hösilage) med MINST 50 % överlappning. För att garantera en korrekt filmapplicering och överlappning måste filmens sträckning kontrolleras så att den är maximalt 70 %, eftersom en ökning av filmens sträckning gör att överflödig film ”smalnar” och får minskad överlappning. Det här kan undvikas genom att alltid hålla försträckningsrullarna rena och fria från klibbrester och att ha korrekt hastighet på vridbordet, särskilt när emballering görs i högre omgivningstemperaturer.

STORLEK OCH DEFORMERADE BALAR

Håll i minnet att inplastaren inte kan tillhandahålla ett minsta 50 % överlappning där baldiametern överskrider 1,2 m, utan att öka antalet varv på balen.Det gäller även vid inplastning av deformerade balar.

FÖRVARA BALAR KORREKT

 • Ofta är den huvudsakliga anledningen till förstört foder illa förvarade balar
 • Inplastade balar ska staplas på änden, så maximal yta sträckfilm är i kontakt med marken för ökat skydd, och eliminering av risken att balen blir missformad vid vidare stapling ovanpå.
 • Låga TS-balar ska aldrig staplas mer än ett lager högt. Detta för att tätningen på filmöverlappningen inte ska öppnas genom konstant tungt tryck från balar på toppen.
 • Förvara alltid inplastade balar borta från träd för att undvika fågelskador.
 • Lämna aldrig inplastade balar ute på fältet under lång tid efter plastning, eftersom detta kan leda till fågelskador.
 • Täck alltid de staplade balarna med Novatex Silage Net, ett tätt vävt nät av raffia-typ på rulle, med nätet skiljt från balarnas yta med gamla däck (eller liknande) och nedtyngt på marken.

Silage crop losses will occur if poor or incorrect procedures are used. The following guidelines
may help to pinpoint any potential problems:

POOR QUALITY CROP

 • Crop not of optimum quality for cutting.
 • Grass contaminated by soil due to mower setting too low.
 • Extended wilting period allowing quality of crop to deteriorate.
 • Poorly shaped bales, with ’shoulders’, allowing air to become trapped during wrapping.

The use of a net, which can guarantee full width bale coverage, will avoid this.

FILM LAYERS OPENING

 • Low cling properties of the film used.
 • Insufficient layers of film applied.
 • Crop, netwrap or twine protruding between layers preventing a good seal.
 • Uneven film overlap on bale. This can be caused by:
 1. Incorrectly calibrated wrapper.
 2. Insufficient number of turns of the bale (minimum 16 turns for 750mm – 24 turns for 500mm – on a 1.2 x 1.2m bale,  for 4-layer coverage.
  For 6 layer coverage – turn bale 24 turns on 750mm filmand 36 turns for 500mm film.)
 3. Oversized, or misshapen bales (where the greater circumference of the bale will require extra turns to ensure the correct overlap of film).
 4. Film over-stretches – often caused by over-tacked pre-stretch rollers.

FILM SPLITTING

Damaged film used during wrapping, causing it to tear when stretched

 • Insufficient film applied
  Most often found in the area of the bale ahead of the last film applied, signifying the need for another turn of the bale during wrapping.
  Also, remember the first half turn of the bale is required to bring the film up to its full width on application to the bale.
 • Film Over-Stretch
  Often caused by poorer quality film in higher ambient temperatures, excessive turntable speeds when wrapping or over-tacked
  pre-stretch rollers causing an increase in film ’neck-down’, leading to reduced film over-lap.
 • Bird damage
  Usually very easy to identify, holes through all layers with crop pulled up through the film. Mostly, these holes are found on bale tops only,
  though can occur at ground level when bales are left in the field after wrapping. This can be avoided by using Novatex Silage Nets, raffia style netting on a roll.
 • Punctured film
  Often caused by wrapping crop with very high dry matter (DM), or when bales are ejected from turntable directly onto dry grass stubble.
  For best results, always wrap in the same area of the field, to allow all bales to fall onto same smooth area on the floor.

FILM BREAKS WHEN WRAPPING

If film breaks when wrapping, a close examination of the film break profile will help to identify where the break began. From this, the cause of the break can often be traced back to either the roll, the bale or the film catching on the wrapper, depending where the break began.

The diagram below ilustrates this:

If film breaks when wrapping, a close examination of the film break profile will help to identify where the break began. From this, the cause of the break can often be traced back to either the roll, the bale or the film catching on the wrapper, depending where the break began.

Guide för sträckfilmsanvändning baserat på 4-tums rundbalsensilage/hösilage

Filmspecifikation Ungefärligt antal balar per rulle (4-tums bal)
6 lager 4 lager
500mm brett x 1800m långt 17 26
750 mm brett x 1500m långt 22 33

Guide till sträckfilmsanvändning baserat på minibalsensilage/hösilage

Filspecifikation Ungefärligt antal balar per rulle (minibal)
6 lager 4 lager
1800 m långt x 250 mm brett 17 26

Hur filmanvändning beräknas

Antalet balar som kan inplastas från en enskild rulle sträckfilm kan beräknas precist
förutsatt att följande punkter tas med i beräkningen:

 • BALARNA ÄR 1,2 m X 1,2 m OCH HA ENHETLIG FORM.
 • INPLASTAREN ÄR KALIBRERAD FÖR KORREKT ANTAL VARV.

4 filmlager 24 varv (500 mm) eller 16 varv (750 mm)
6 filmlager 36 varv (500 mm) eller 24 varv (750 mm)

 • FILMEN ÄR ORDENTLIGT OCH KORREKT STRÄCKT TILL 70 %.

Om alla parametrar är korrekta (balstorlek, filmsträckning till 70 % och korrekt antal varv för balen), åstadkoms alltid de följande talen.

Alla variationer på ovan parametrar gör att talen skiljer sig åt.

Med en standardbalstorlek på 1,2 m x 1,2 m där filmen appliceras med sträckning på 70 % och korrekt antal varv
för den bredd på film som används (24 varv för 500 mm och 16 varv för 750 mm för 4 lager med film) är beräkningarna enligt följande:

A – BALENS OMKRETS (summan av längden på balens alla fyra sidor).
B – BALENS ANTAL VARV.
C – FILMLÄNGD EFTER STRÄCKNING (filmrullens längd plus 70 %).

Multiplicera A x B och dividera till C

Filmbredd A B C Balar per rulle
500 mm 4.8m
(1,2 m x 4 lager)
24 3,060m
(1,800m + 70%)
26
750 mm 4.8m
(1,2 m x 4 lager)
16 2,550m
(1,500m +70%)
33
Upptäck mer
Nätkalkylator Footer NetWrap calculator Beställ rätt antal Räkna Tama Assist Footer Tama Assist Bred värld av kunskap Enter Garnväljare Footer Twine Selector  Välj rätt garn Enter Garnkalkylator Footer Twine Calculator Beställ rätt antal Räkna
Upp